Regler och villkor


 

1. Som ett villkor för ditt deltagande i TripAdvisors Miljöledarprogram försäkrar du att all information du tillhandahållit om din verksamhet i anslutning till TripAdvisors Miljöledarprogram är sann, exakt, aktuell och fullständig. Du bekräftar att all information du tillhandahåller för utvärderingen i TripAdvisors Miljöledarprogram kommer att vara fullt synlig på din verksamhetssida på TripAdvisor.

As a participant in the TripAdvisor GreenLeaders Program and this Website, you hereby acknowledge and agree that (i) TripAdvisor accepts reviews and comments pertaining to your property,  including, but not limited to, reviews and comments related to your property’s green and environmentally friendly practices and participation in the TripAdvisor GreenLeaders Program, (ii)comments about your property’s green/environmentally friendly practices may be included within the general property reviews, or within a specifically designated TripAdvisor GreenLeaders Program review section for properties designated with a TripAdvisor GreenLeaders badge, or elsewhere, on or off the website, as decided by TripAdvisor in its sole discretion, and (iii) comments and ratings within the TripAdvisor GreenLeaders review section will not impact the property’s popularity index rating, but may impact the TripAdvisor GreenLeaders badging. All reviews that are submitted must abide by TripAdvisor’s review guidelines and general terms and conditions  of the TripAdvisor Website. In short, TripAdvisor accepts reviews of firsthand experiences with the facilities or services of an establishment. General discussion that does not detail a substantial experience and reviews that are second-hand or hearsay, will not be posted. Reviews that are written by ownership or management; including current or past employees, or anyone associated with/related to employees of the property, will not be posted. TripAdvisor takes no responsibility and assumes no liability for any Content posted, stored or uploaded by any third party, or for any loss or damage thereto, nor is TripAdvisor liable for any mistakes, defamation, slander, libel, omissions, falsehoods, obscenity, pornography or profanity you may encounter. As a provider of interactive services, TripAdvisor is not liable for any statements, representations or Content provided by its users in any public forum, personal home page or other Interactive Area. Although TripAdvisor has no obligation to screen, edit or monitor any of the Content posted to or distributed through any Interactive Area, TripAdvisor reserves the right, and has absolute discretion, to remove, screen or edit without notice any Content posted or stored on the Site at any time and for any reason. Please review the full terms and conditions of the TripAdvisor Website here .

2. Genom att skicka in den här utvärderingen för TripAdvisors Miljöledarprogram samtycker du till att din verksamhet kan bli föremål för en granskning för att verifiera påståenden om dina gröna/miljövänliga metoder. Granskningar kan utföras när som helst och av vilken anledning som helst, eller slumpmässigt. Verksamheter kan också bli föremål för granskning efter en rapport om att påståendena om din verksamhets gröna/miljövänliga metoder är vilseledande eller falska. Granskningen utförs av en oberoende tredje part. Du måste svara inom en angiven tidsperiod, vilken anges i den inledande kommunikationen. Om du blir granskad måste du visa upp dokumentation som stödjer alla påståenden om miljövänliga metoder, inklusive men inte begränsat till, rapporter, kvitton, fakturor, energiavtal, vattenavtal, inventarieavtal, fotografier, faktablad från leverantörer, certifieringar och beskrivningar.

3. TripAdvisor förbehåller sig rätten att ta bort Miljöledarmärket från verksamheten eller påbörda andra straff som TripAdvisor anser vara lämpliga efter eget gottfinnande, om information som angetts för att uppnå TripAdvisor Miljöledarmärket av TripAdvisor anses vara falsk eller vilseledande. TripAdvisor kan använda en tredje part för att verifiera falsk, överdriven eller vilseledande information. Om en verksamhet medvetet skickar in en falsk ansökan till TripAdvisors Miljöledare, vilken de inte kan styrka med bevis, förbehåller sig TripAdvisor rätten att publicera ett framträdande märke på verksamhetens objektssida där det förklaras att verksamheten har skickat in en ansökan till TripAdvisors Miljöledare som inte kan styrkas. Alla ändringar i en verksamhets ansökan, användningen av straffrutan eller medlemskap i TripAdvisors Miljöledarprogram sker enligt TripAdvisors gottfinnande.