Skydd av programmet


TripAdvisor har tillämpat en strategi i tre delar för att garantera Miljöledarprogrammets integritet:

Insyn

Vi har utformat TripAdvisors Miljöledarprogram så att det fungerar som ett system med insyn – ett system som tillåter vem som helst att ta reda på mer om alla programdeltagares miljövänliga metoder. Detta innebär att deltagare, förutom att visa upp ett TripAdvisor Miljöledarmärke på sin verksamhetssida, måste publicera en fullständig och detaljerad lista som visas för allmänheten över miljövänliga metoder som de för närvarande tillämpar. Resenärerna kan då se exakt vilka miljövänliga metoder de kan förvänta sig av din verksamhet (t.ex. om ditt hotell återvinner, vilka typer av material som återvinns och var dessa material återvinns). Även de miljövänliga metoder som krävs för verksamheter som är Miljöpartner visas för allmänheten.

Feedback från resenärer

Som världens största resesajt fäster TripAdvisor stor vikt vid resenärernas synpunkter. Därför vänder vi oss till vårt globala reseforum för att få hjälp med att garantera integriteten för TripAdvisors Miljöledarprogram. Resenärer uppmanas att kommentera miljövänliga metoder hos verksamheter med status som TripAdvisors Miljöledare. De kan även rapportera felaktig information i de fall då verksamhetens påståenden om miljövänliga metoder inte överensstämmer med resenärens upplevelse. Denna feedback övervakas av TripAdvisors team för ansvarsfullt resande och leder – om det behövs – till en granskning från en tredje part.

Granskning

Vi samarbetar med oberoende organisationer som är specialiserade på hållbarhet. Dessa organisationer genomför granskningar av TripAdvisors Miljöledarprogram. Förutom granskningar som sker på grund av feedback från resenärer genomförs varje år även en rad slumpmässiga granskningar av hotell som ansöker om att delta och hotell som redan deltar i programmet.

Vi informerar verksamheter om att de blivit utvalda för granskning och sedan utför våra granskare granskningsprocessen. I granskningen ingår att visa upp dokumentation och andra bevis på att miljövänliga metoder tillämpas. För mer information om vilken dokumentation som krävs för varje fråga ska du läsa undersökningsguiden för TripAdvisors Miljöledare.

Om en verksamhet medvetet skickar in en falsk ansökan till TripAdvisors Miljöledare, vilken de inte kan styrka med bevis, förbehåller sig TripAdvisor rätten att publicera ett framträdande märke på verksamhetens objektssida där det förklaras att verksamheten har skickat in en ansökan till TripAdvisors Miljöledare som inte kan styrkas. Alla ändringar i en verksamhets ansökan, användningen av straffrutan eller medlemskap i TripAdvisors Miljöledarprogram sker enligt TripAdvisors gottfinnande.