Vägen till att bli en av TripAdvisors Miljöledare börjar här

Se till att du uppfyller de grundläggande kraven

För att kvalificera dig måste du mäta din energiförbrukning, ha ett program för återanvändning av handdukar och sängkläder, utbilda personal och gäster i dina miljövänliga metoder och använda energisparande glödlampor. Ta reda på mer om de grundläggande kraven.

Alla verksamheter är unika – både stora och små. Alla frågor berör inte din verksamhet, och det är helt okej. Om du uppfyller de grundläggande kraven är du ändå behörig att bli en Miljöpartner. Därifrån avgör din poäng din märkesnivå:

  • Miljöpartner: grundläggande krav
  • Brons: 30–39 %
  • Silver: 40–49 %
  • Guld: 50–59 %
  • Platina: 60 % och högre

Gör dig redo för undersökningen

Läs undersökningsguiden. Den tar upp alla frågor och hjälper dig att ta reda på vad du behöver. Det bör bara ta 30–60 minuter att slutföra ansökan. Du kan spara dina svar och slutföra den när du vill.

För att garantera programmets integritet har TripAdvisor anlitat en tredje part som utför granskningar. Vid granskning kan du behöva visa upp bevis på dina miljövänliga metoder. Se till att du uppfyller granskningskraven innan du besvarar frågorna i undersökningen: klicka här för att hämta undersökningsguiden med kraven.

Om du medvetet skickar in en falsk ansökan till TripAdvisors Miljöledare, förbehåller sig TripAdvisor rätten att publicera ett framträdande straffmärke på din verksamhets objektssida på TripAdvisor där vi förklarar att verksamheten har skickat in en ansökan till TripAdvisors Miljöledare som inte kan styrkas.

Ansök nu